Martin Stránský, Kristýna Bábková

Martin Stránský, Kristýna Bábková